Btw-tarief voor sloop en heropbouw tijdelijk verlaagd tot 6%

Btw-tarief voor sloop en heropbouw tijdelijk verlaagd tot 6%

Sinds 1 januari 2021 is het even voordelig om een oudere woning af te breken als ze te renoveren, althans wat de btw betreft. Je betaalt immers tijdelijk maar 6% btw op de afbraak van een oud pand en de bouw van een nieuwe woning op die plaats.

Waarom verlaagt de btw van 21% naar 6% voor afbraak en wederopbouw?

De Belgische overheid heeft verschillende redenen om tussen1 januari 2021 en 31 december 2022 (2 jaar lang, dus) de btw voor sloop en heropbouw te verlagen naar 6%.

 • De bouwsector krijgt hierdoor een extra duwtje in de rug.
 • De vervanging van oude panden door duurzame enenergiezuinige woningen past binnen de klimaatplannen van de overheid.

Let op! Het verlaag btw-tarief gold al in 32 centrumsteden in België. De uitbreiding naar heel België staat volledig naast die eerdere regeling. Wil je een woning afbreken en plaatsen in een van die steden? Controleer dan de lokale regeling.

Lees er de FAQ van de FOD Financiën op na

Voor wie geldt de btw-verlaging?

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het nieuwe gebouw dat geplaatst wordt, is de enige en eigen woning van de bouwheer of koper. De regeling geldt dus niet voor panden die bestemd zijn voor verhuur, tenzij als sociale huurwoningen.
 • De bewoonbare oppervlakte van de nieuwe woning is kleiner of gelijk aan 200 m².
 • Voor aanvang van de werken dien je bij je btw-kantoor een verklaring in waarin staat dat je aan alle voorwaarden voldoet.
 • Projecten die pas na 1 juli 2022 worden ingediend, kunnen maar 25% van het totale bedrag afrekenen aan 6% btw. Op 75% van de investering betaal je dan het normale tarief van 21% btw.

Bijkomende weetjes over de tijdelijke btw-verlaging

Wist je dat…

 • op de renovatie van woningen ouder dan 10 jaar al een verlaagd tarief gold?
 • er dankzij deze nieuwe regeling voor het eerst geen btw-tarief van 21% geldt op nieuwbouwwoningen in België?
 • dit ook voordelig kan zijn voor de verkoop van het bijhorende terrein?
 • het gebouw dat je afbreekt geen privéwoning hoeft te zijn? Dat kan ook een magazijn of schuur zijn, zolang je maar een privéwoning op de vrijgekomen plaats bouwt.
 • de regeling geldt voor zowel aannemers die een woning leveren, als voor bouwfirma’s die woningen verkopen aan natuurlijke personen?
 • je voor werken, gestart vóór 1 januari 2021, toch in aanmerking komt voor de btw-verlaging, als de prestaties pas in het nieuwe jaar worden gefactureerd?